Foutmelding

  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1387 of /home/u28148p23048/domains/praktijkvoorverlieshaarlem.nl/public_html/includes/bootstrap.inc).
  • Deprecated function: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in include_once() (line 1387 of /home/u28148p23048/domains/praktijkvoorverlieshaarlem.nl/public_html/includes/bootstrap.inc).

Werkwijze

De begeleiding is individueel, in gezinsverband of in een lotgenotengroep. Naast het voeren van gesprekken en het doorlopen van bepaalde behandelingsprotocollen maak ik gebruik van spel, creatieve werkvormen en opdrachten

In de de praktijk voor verlies worden klachten als angst, dwang, gecompliceerde rouw, weinig zelfvertrouwen, zingeving, woede- en driftbuien, somberte, spanningsklachten, lichamelijk onverklaarbare klachten en perfectionisme behandeld vaak gerelateerd aan een groot verlies door overlijden, vermissing of ziekte in het gezin.

Met jonge kinderen speel ik voornamelijk over wat er is gebeurd of over wat zij voelen. Met lego, playmobile, ridders, dieren, poppenhuis, barbies en handpoppen kunnen hele levens (en ziekte en overlijden) gespeeld worden. Ook  tekenen, muziek, verhalen en verbeelden door middel van klei en collages zijn middelen. Dit is de manier van kinderen om gedachten en gevoelens naar buiten te brengen, te begrijpen en ontwikkelen. EMDR, gedragstherapeutische behandelingsprotocollen en methodieken van de oplossingsgerichte therapie worden ook vaak gebruikt.

Bij volwassenen staan de gesprekken meer centraal, hoewel ook creatieve middelen een hulpmiddel kunnen zijn om in contact te komen met wat diep in ons verborgen leeft, hetgeen we ons niet bewust zijn. Deze innerlijke beelden kunnen helpen bij de verwerking van verlies. Met de cliënt worden verschillende bewezen effectieve GGZ standaard behandelingen besproken. Er wordt zo mogelijk gewerkt met kwaliteitsstaandaarden zoals weergegeven in ggzstandaarden.nl . In overleg wordt bepaald wat de behandlingsmethode is die het beste past bij de cliënt. Voor trauma  is er keuze tussen een cognitieve gedragmatige aanpak of EMDR. Maar ook bij angsten, paniek en somberte, depressie, zingevingsproblematiek en complicaties in rouw is er keuze tussen diverse cognitieve gedragstherapeutische protocollen aangevuld met psycho educatie, emotieregulatie en ontspanningstechnieken en verschillende soorten EMDR protocollen. Bij het omgaan met de lichamelijk onverklaarbare klachten komt daar nog de mogelijkheid tot hypnotherapie bij. In de praktijk blijkt dat er door de complicaties rond ziekte en verlies vaak gekozen wordt voor een combinatie van verschillende methodieken.

Gezinsleden beïnvloeden elkaar bij het verwerken van heftige gebeurtenissen. Het betrekken van uw naasten bij de therapie kan daarom  helpen. De noodzaak en mogelijkheid daartoe wordt met u besproken.

Verder maak ik gebruik van therapeutische spellen als 'sterrenregen' en 'alle sterren van de hemel', die vaak bij gezinsgesprekken een extra diemensie geven.

In het kader van het nauwkeuriger onderzoeken van de klachten of juist om de behandeling te intensiveren of om beoogde veranderingen ook in het dagelijkse leven toe te passen werk ik met thuisopdrachten tussen de bijeenkomten door. Deze zijn nogal divers van aard en in aansluiting met de mogelijkheden en voorkeuren van de cliënten. Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van digitale oefeningen, uitleg, bijhouden van stress, angst, tic en stemmingsdagboeken. Voor rouw is er ook nog het programma van lutografie. Dit wordt e-health genoemd. Uiteraard wordt het gebruik van digitale middelen niet van u gevraagd als dat niet bij u past of als u geen internetmogelijkheden heeft of  als de opdracht niet digitaal vorm gegeven kan worden. Ook op de telefoon kunnen verschillende apps gebruikt worden ter aanvulling van de behandeling zoals de untire app in het kader van vermoeidheid bij kanker of headspace om stress te verminderen en concentratie te verhogen. Het gebruik van een dergelijke app naast de behandeling wordt ook wel blended care genoemd. De praktijk biedt ook  andere mogelijkheden voor de thuisopdrachten.

Na afloop wordt alleen met uw toestemming een bericht van afronding naar de verwijzer en/of huisarts gestuurd waarin in algemene termen de zorg en het resultaat van de behandeling beschreven staan.

Er zijn ook klachten en stoornissen waarbij ik u niet voldoende kan helpen en u terug moet verwijzen naar uw huisarts met het advies u te verwijzen naar een instantie, die u wel kan helpen. De volgende stoornissen vallen buiten het hulpaanbod van de praktijk voor verlies: schizofrenie, psychoses, bipolaire stoornis, eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en /of crisisgevoeligheid, ASS, ernstige persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline en verslavingsproblematiek

Voor informatie over de aanmelding- en vergoedingprocedure verwijs ik naar het kopje tarieven. Jaarlijks zijn er veranderingen op dit gebied.

De praktijk hanteert geen wachtlijsten. Dat betekent dat u alleen terecht kan, als er plek is. Anders wordt u doorverwezen.

Voor het evalueren van de behandeleffecten en uw ervaringen als cliënt zal ik niet alleen geregeld tijdens de behandeling daar vragen over stellen maar u ook digitale vragenlijsten mailen.  Cliënten die het leuk vinden om hun ervaring te delen kunnen daarvoor terecht op  de website van zorgkaartnederland.nl. De geboden zorg wordt ook na afloop geëvalueerd. Hoe u de zorg ervaart geeft mij weer inzichten om de behandeling te verbeteren. Cliënten waardeerden deze in het hele jaar 2019 met een een gemiddeld rapportcijfer van 8,8 op de CQi (GGZ-VZ-AMD) en JT-j tevredenheidsvragenlijsten. Zij gaven aan dat ze beter kunnen omgaan met emoties, hun situatie beter kunnen accepteren, minder stress en spanning ervaren, meer met hun gezinsleden te overleggen en te bespreken, weer te kunnen genieten, meer zelfinzicht hebben en bewuster leven. De tevredenheid is ook gebaseerd op therapeutische kernwaarden als respectvolle omgang, deskundigheid en vertrouwen in de hulpverlener. Op de schaalscore 'bejegening' scoorde de praktijk een 5 (uit 5 ), bij 'bereikbaarheid behandelaar'een 4,5 (uit 5), bij betrekken familieleden een 5 (uit 5), bij 'uitvoering behandeling' een 5 (uit 5) en bij 'samen beslissen' scoorde de praktijk een 4,5 (uit 5).

De praktijk is in overleg en samenwerking met andere disciplines (kinderpsychiaters, (kinder)psychotherapeuten, kinderneuropsychologen, fysiotherapeuten, kinderartsen en oncologen) binnen de gezondheidszorg, hetgeen ingezet kan worden mocht er ook andere zorg vereist zijn. De meeste zijn verbonden aan 0tot23, vereniging voor vrijgevestigde jeugd GGZ, zoals de Praktijk Nieuwe Gracht, maar ook buiten 0tot23 zoals de Praktijk Caroline Blessing of het Ingeborg Douwes Centrum. Ook verwijzing naar lotgenotengroepen of andere vormen van ondersteuning kan aan de orde komen.  Voor overleg of berichtgeving aan de verwijzer of andere betrokken hulpverleners wordt eerst uw toestemming gevraagd.

Als u niet tevreden bent over de behandeling of mij als psycholoog is het raadzaam om dit kenbaar te maken. Zo proberen we dan tot een oplossing te komen. Als u graag dat gesprek wil doen met een onafhankelijk persoon erbij dan kunt u contact opnemen met de klachten- functionaris. In de praktijk ligt een folder met de gegevens. Komen wij er samen niet uit, dan kan ik met u meedenken over een andere therapeut, die mogelijk beter bij u past. U kunt dan ook contact opnemen met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Bent u van mening dat ik mij als psycholoog niet aan de beroepscode heb gehouden?  Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen mij in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. (zie psynip.nl)