Contact en praktijkinformatie

Adres

Oranjeplein 9

2012 LN

Haarlem

De praktijk ligt ongeveer 1500m van NS station Heemstede/Aerdenhout (20 minuten lopen) en 2700m van Haarlem NS station (half uur lopen).

Buslijnen

80 - halte Edisonstraat

50 - halte Zomerluststraat

Telefoon

023-5428086

Op het antwoordapparaat kunt u inspreken en doe dat alstublieft met vermelding van naam én telefoonnummer (zelfs als ik uw telefoonnummer al heb) dan kan ik u sneller terugbellen. Zowel op het antwoordapparaat van de telefoon als in de autoreply van de email wordt de meeste recente wachttijd vermeld en op welke dagen u mij kan bereiken.

Als eenling in een zelfstandige praktijk ben ik niet altijd bereikbaar. Ook als ik in gesprek ben met cliënten neem ik de telefoon niet op. In crisis of noodsituaties kunt u het beste uw huisarts te raadplegen. Deze kan inschatten of het inschakelen van de crisisdienst noodzakelijk is. Voor de acute opvoedsituaties is de crisisdienst van de Jeugd en Gezinsbeschermers 24/7 bereikbaar (tel. 088-777 80 00).  Woensdag en donderdag is de praktijk geopend. Op de andere dagen van de week werk ik elders.

emailadres: carine@praktijkvoorverlieshaarlem.nl

taal: Nederlands en Engels

Openingstijden praktijk

De praktijk is op woensdagen en donderdagen geopend van 8.45 uur t/m 17.30 uur.

Helaas kan de praktijk voor verlies Haarlem in 2024 geen nieuwe kinderen uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, IJmuiden, Heemskerk en Beverwijk meer aannemen omdat het door deze gemeentes gestelde budgetplafond is bereikt. Kinderen uit de Haarlemmmermeer kunnen nog wel terecht. Lees hieronder de toelichting in de brief van onze vereniging.

Belangrijke mededeling voor inwoners van gemeente Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, IJmuiden, Heemskerk en Beverwijk

Beste jongeren, ouder(s)/verzorger(s) en verwijzers,

In de gemeenten van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond (zie boven) waar wij als vrijgevestigde GGZ-praktijken van 0 tot 23 zorg bieden, is per januari 2024 het jeugdzorgbeleid aangepast. Dit heeft grote consequenties voor de manier waarop wij gewend zijn om te werken en zorg te bieden. Zo krijgen we minder tijd per client om te besteden aan de behandeling, kunnen wij vaak niet meer samenwerken met collega hulpverleners en als doorverwijzing noodzakelijk blijkt te zijn dan mogen wij geen overbruggingszorg meer bieden voor de duur van de wachttijd. Als laatste hebben de gemeenten onlangs (28 maart jl) de budgetplafonds per praktijk kenbaar gemaakt. Op basis van de budgetplafonds kunnen wij minder zorg bieden en zijn wij beperkt in tijd en ruimte om een behandeling goed en zorgvuldig vorm te geven.

Wat betekent dit ook voor jou/u?

Vanwege de bovenstaande maatregelen kan het zijn dat

• praktijken lopende behandelingen vroegtijdig moeten stoppen, omdat het maximale budget bereikt is

• praktijken geen nieuwe mensen meer aan kunnen nemen

• het niet mogelijk is om bij verschillende hulpverleners hulp te krijgen (bijv psycholoog en psychiater of systeemtherapeut)

• praktijken hun deuren zullen moeten sluiten

• bij doorverwijzing naar instellingen geen mogelijkheid meer is tot overbruggingszorg, terwijl de wachttijden bij de (grote) samenwerkende organisaties lang zijn.

Op de site van de verschillende praktijken zult u meer informatie vinden wat bovenstaande maatregelen betekenen voor de betreffende praktijk.

Bent u al in zorg dan zal uw/je behandelaar, indien van toepassing, informatie geven over wat de consequenties zijn voor jouw/uw behandeling.

Als vereniging hebben we er alles aan gedaan om bovenstaande maatregelen tegen te houden en we betreuren het dan ook zeer dat we u deze boodschap moeten geven. Wij maken ons zorgen over de ontwikkelingen en in hoeverre wij u kunnen blijven bieden wat u van ons gewend bent: vanuit onze deskundigheid persoonlijke en laagdrempelige zorg bieden, dichtbij en op maat voor de kinderen en jongeren en hun gezinnen in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Ondanks de maatregelen zullen wij ons hier hard voor blijven maken en altijd onze uiterste best doen om dit met grote zorgvuldigheid te blijven bieden.

Mocht u geraakt worden door de consequenties en uw zorgen kenbaar willen maken, dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via het mailadres jeugdhulpregio@haarlem.nl of door te mailen naar de wethouder Jeugdhulp van uw gemeente.

NB. Bovenstaande geldt niet voor de cliënten uit de gemeente Haarlemmermeer!

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Vereniging 0tot23

 

Coronavirus update januari 2024

Inmiddels zijn veel mensen gevaccineerd en hebben boosterprikken gehaald. Ik werk echter met mensen die door (behandeling van) ziekte kwetsbaar zijn en ben dus voorzichtig. Naast face to face contact is het nog steeds mogelijk om elkaar online te ontmoeten. Telefonische- en videogesprekken kunnen effectief mentaal en emotioneel ondersteunen. Niet alle vormen van therapie zijn daar echter geschikt voor en ook niet alle cliënten vinden (beeld) bellen prettig. Bovendien blijkt het soms voor cliënten moeilijk een omgeving te vinden met voldoende privacy. Zoek contact met de praktijk als u uw huidige therapievorm wil omzetten.

Aan cliënten, die face to face therapie krijgen, wil ik vragen om thuis te blijven als zij neusverkouden zijn, moeten hoesten/niezen of koorts hebben. Afzeggen wegens deze symptomen mag ook kort tevoren. 

Aanmelden

U kunt per mail of telefoon aangeven dat u uw kind of uzelf wil aanmelden. U hoort op het antwoord apparaat of leest in de autoreply dan  of en wanneer er weer plaats is. De praktijk hanteert geen wachtlijsten. We maken dus meteen een afspraak indien mogelijk of ik denk met u mee over doorverwijzing naar een collega.

Let op! De procedure voor aanmelding van vergoede zorg van minderjarigen is anders dan in de volwassenzorg. Bij een minderjarige moet eerst door de gemeente, waarin hij of zij woont, een beschikkingsnummer zijn afgegeven voordat het intakegesprek kan plaatsvinden. De behandelaar vraagt het beschikkingsnummer bij de gemeente aan (zie ook de uitleg onder Tarieven). Indien men de consulten zelf betaalt, is er geen beschikkingsnummer nodig.

AGB codes :

praktijk: 9400388

gz-psycholoog: 94004414

BIG registratie nummer: 99062991825

Kamer van Koophandelnummer: 34344278

Samenwerking en doorverwijzing

Praktijk voor Verlies werkt nauw samen met collega's van de Praktijk van de nieuwe Gracht oa met GZ kinder- en jeugdpsycholoog Sanne Bierens en Susanne Thiessen, kinderpsychiater Willemiek Kooijman. Als lid van de Vereniging 0tot 23 samenwerkende vrijgevestigde Jeugd GGZ in Haarlem en omstreken behoort onderlinge consultatie en doorverwijzing en samenwerking met andere leden tot de mogelijkheden. Voor begeleiding van oud en jong met dwangklachten, angsten, rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten, stress wordt ook samengewerkt met Caroline Blessing psychosomatisch fysiotherapeut. Voor zorg binnen de psychosociale oncologie wordt er met het Ingeborg Douwes Centrum (afdeling Haarlem) samengewerkt.

Bovenstaande staat ook in het kwaliteitsstatuut van de Praktijk vermeld.