Kinderen en.. ingrijpende situaties.

Ondertitel: 
over levensbedreigende ziekte in de naaste omgeving
Boek categorie: 
boeken over ziekte
Doelgroep(en): 
ouders / begeleiders / hulpverleners
Auteur: 
Harm Tilstra
Uitgegeven door: 
Kwintessens NZV Uitgevers
Jaar uitgave: 
2001
ISBN: 
90 5788 063 6
Beschrijving: 

 

Praktische handleiding voor leerkrachten in met name het basisonderwijs voor de omgang met leerlingen met ernstig zieke familieleden

 

Dit boek biedt handreikingen voor het onderkennen en begrijpen van de situatie waarin een kind zich bevindt dat in de thuissituatie geconfronteerd wordt met een ernstig ongeluk of een levensbedreigende ziekte. Zo'n kind neemt gevoelens van angst, onzekerheid, woede en verdriet mee naar school en deze gevoelens kunnen zich vertalen in gedragsverandering en concentratie- en leermoeilijkheden. Het boek biedt een keur aan werkvormen om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas of in een tweegesprek. Achterin staat een literatuurlijst met kinderboeken over dit onderwerp en een lijst met nuttige adressen.